น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ทอผ้า,เย็บผ้า)

Textile Oil (น้ำมันสิ่งทอ)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ทอผ้า,เย็บผ้า)

SYNTHESIS NEEDLE OIL (STO 4001/010, 4001/015)
SYNTHESIS SPINPLAT OIL AW 22, AW 32, AW 15
SYNTHESIS HEAVY DUTY DEGREASER B (ชนิดไม่มีกลิ่น)
SYNTHESIS ALUMINUM FINS COIL CLEANER SC – 50
SYNTHESIS DESCALE POWDER CT-10 (Food Grade)