น้ำมันอุตสาหกรรม

น้ำมันอุตสาหกรรม
มีน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาระสำคัญและจำเป็นในการลดแรงเสียดทานของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน น้ำมันหล่อลื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานประมาณ 90 % ส่วนที่เหลือเป็นสารเพิ่มคุณภาพ หรือสารเติมแต่ง (Additive) ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการยิ่งขึ้น เช่น ระบายความร้อน และรักษาความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
น้ำมันอุตสาหกรรม แบ่งเป็น
- น้ำมันอุตสาหกรรมทั่วไป
- น้ำมันอุตสาหกรรมกึ่งสังเคราะห์
- น้ำมันอุตสาหกรรมสังเคราะห์ 100%
โดยทั่วไปแล้วการเลือกใช้น้ำมันจะคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน และอายุการใช้งาน
 
 
มาตรฐานความหนืดของน้ำมันอุตสาหกรรม
การวัดความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นนั้นมีหลายมาตรฐานซึ่งตัวเลขของแต่ละมาตรฐานอาจจะบอกถึงความหนืดที่แตกต่างกันพอสมควร ซึ่งในกลุ่มน้ำมันอุตสาหกรรม มักจะนิยมวัดค่าความหนืดโดยใช้มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization)
 
น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมแบ่งย่อยลงไปเป็นประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
- Industrial Gear Oil น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม
- Hydraulic Oil น้ำมันไฮดรอลิค
- Air Compressor Oil น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์
- Slide Way Oil น้ำมันหล่อลื่นรางแท่นกลึง
- Rust Preventive Oil น้ำมันป้องกันสนิมและการกัดกร่อน