ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SYNTHECINTER.COM ค่ะ

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำ-หน่าย เคมี SYNTHESIS หัวเชื้อน้ำ ยาประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ใน Cooling Tower, Boiler, Chiller, Evaporative Condenser, R.O. System เป็นบริษัทแนวหน้าในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่
 
- ผลิตและจำ หน่ายเคมีภัณฑ์ แบรนด์ SYNTHESIS
- ออกแบบโปรแกรมการใช้เคมีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- บริการหลังการขาย, ตรวจค่าน้ำ , ตรวจเช็คความเรียบร้อยหน้างาน
- ให้คำ ปรึกษาด้ านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ , การลดต้นทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร